Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SYMPOZJUM SEP WE WROCŁAWIU PT. „PROJEKTOWANIE, BUDOWA I EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH” (17.10.2023, Wrocław)

W imieniu Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Oddziału Wrocławskiego SEP zapraszamy na Sympozjum pt. „Projektowanie, budowa i eksploatacja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych”, które odbędzie się 17.10.2023 r. w budynku IASE przy ul. Wystawowej 1  we Wrocławiu.

Poruszane na Sympozjum zagadnienia są ważne z punktu widzenia projektowania, budowy i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych, a ich znajomość jest istotna dla współczesnych inżynierów budownictwa posiadających uprawnienia w specjalności elektrycznej.

 Szczegółowe informacje znajdują się poniżej, w pliku do pobrania.