Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Sympozjum naukowo-techniczne pt. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną” (Świnoujście, 7-8.04.2022r.)

Zarząd Główny PZiTB zaprasza na sympozjum naukowo-techniczne pt. „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”, które odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2022 r. w Hotelu Interferie Medical SPA przy ul. Uzdrowiskowej 15 w Świnoujściu.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdują się na stronie internetowej: https://www.inzynieriaibudownictwo.pl/aktualnosci/wydarzenia/332-zaproszenie-do-udzialu-w-sympozjum-tunelowym-w-swinoujsciu

Zgłoszenia udziału w sympozjum przyjmowane są do 21.03.2022 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: apoteranska@zgpzitb.org.pl