Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ŚWIĘTOJAŃSKI REJS BUDOWLAŃCÓW (19.06.2013)

DOIIB zaprasza Członków Izby na wycieczkę techniczną na budowę AFRYKARIUM na terenie Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu oraz na obiekty modernizowanego Wrocławskiego Węzła Wodnego, która odbędzie się 19 czerwca 2013r.


Program wycieczki:

00.00-15.45  zbiórka przed bramą gospodarczą ZOO przy ul. Wróblewskiego

16.00-17.30  zwiedzanie AFRYKARIUM na terenie ZOO

17.30-21.00  rejs statkiem po Wrocławskim Węźle Wodnym 

 

Prezentacje w czasie rejsu:

  1. Uwarunkowania architektoniczno-urbanistyczne budowy Kompleksu Życiodajne Wody Afryki   (Afrykarium-Oceanarium) na terenie Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego – mgr inż. arch. Dorota Szlachcic (ArC2 Fabryka Projektowa)
  2. Modernizacja Wrocławskiego Wezła Wodnego – dr inż. Leszek Budych

 

Ze względów organizacyjnych, wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie udziału w wycieczce pocztą elektroniczną: szkolenia@dos.piib.org.pl lub telefonicznie: 71 337-62-56 najpóźniej do 14 czerwca 2013 r.
O wpisaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszenia.

 


Parking wzdłuż ul. Wróblewskiego i ul. Kopernika