Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ŚWIĄTECZNA KONFERENCJA „PRZEPUSTY I PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT” (KRAKÓW, 11-12.12.2019)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy na Świąteczną Konferencję Naukowo-Techniczną „Przepusty i Przejścia dla Zwierząt”, która odbędzie się w Krakowie w dniach 11-12 grudnia 2019 r. Tematyka Konferencji jest istotna z uwagi na szerokie wprowadzanie nowych technologii i rozwiązań materiałowych w przedmiotowych budowlach w szeroko rozumianej infrastrukturze komunikacyjnej. Dotyczy to udoskonalania metod obliczeń, projektowania, budowy i utrzymania tego typu konstrukcji. Wszystko to ma na celu podniesienie bezpieczeństwa użytkowników, trwałości, ekonomiki, przy zapewnieniu współdziałania z naturą tak, aby konstrukcje te – budowane z dużym wysiłkiem – były w jak największym stopniu efektywne. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że obecna edycja Konferencji stworzy szerokie spektrum współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi, inwestorami, projektantami, wykonawcami i służbami utrzymaniowymi, w tym w zakresie ochrony środowiska w aspekcie prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych. Organizatorzy liczą też, że omówione tematy spotkają się z zainteresowaniem uczestników, a Konferencja zgromadzi – podobnie jak poprzednie jej edycje – liczne grono specjalistów, a jej wyniki będą równie owocne. 

 

Szczegółowe informacje na temat Konferencji – które są sukcesywnie uzupełniane – zamieszczane są na stronie internetowej: http://www.przepusty.eu/ .