Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

STUDIA PODYPLOMOWE "ZARZĄDZANIE DLA INŻYNIERÓW"

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zaprasza Menedżerskie Studia Podyplomowe, które rozpoczynają się już 7 listopada 2015 r. Podstawowym celem studiów jest dostarczenie nowoczesnej i kompleksowej wiedzy menedżerskiej niezbędnej w pracy każdego Inżyniera. Studia “Zarządzanie dla inżynierów” zostały stworzone tak, aby każdy z uczestników  zdobył nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności praktycznego wykorzystywania narzędzi, metod i technik zarządzania w związku z tym programy poszczególnych przedmiotów ukierunkowane są na rozwój kompetencji twardych oraz miękkich.
 
Szczegółowe informacje w pliku do pobrania.