Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

STATYSTYKI CZŁONKOWSKIE PIIB ORAZ WYNIKI EGZAMINÓW NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Jak co roku w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa dokonywane jest podsumowanie działalności i stanu liczebnego naszego samorządu. W załączeniu zawarte są 2 prezentacje, w których przedstawiono statystyki członkowskie za rok 2016 oraz wyniki egzaminów na uprawnienia budowlane w całej naszej izbie w sesji jesiennej 2016 r. Zachęcamy do lektury tych materiałów.