Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY IA RP DOTYCZĄCE PEŁNIENIA FUNKCJI KIEROWNIKA BUDOWY (ART. 9 UST.1 PKT 3 PROJEKTU USTAWY O INŻYNIERACH BUDOWNICTWA)

Krajowa Rada Izby Architektów RP, w piśmie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 listopada 2018 r. przedstawiła stanowisko uzupełniające do pisma z dnia 25.10.2018 r. zawierającego uwagi Krajowej Rady IA RP do projektów ustawy o architektach, ustawy o inżynierach budownictwa oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa.

 

Nowe pismo zawiera, ważne dla naszego samorządu zawodowego, stanowisko Krajowej Rady IA RP w sprawie pełnienia funkcji kierownika budowy (art. 9 ust.1 pkt 3 projektu ustawy o inżynierach budownictwa).

 

Z treścią tego pisma można się zapoznać na stronie internetowej Izby Architektów RP: http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/wych_412_2018.pdf