Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE Z WIKTOREM PIWKOWSKIM – KANDYDATEM NA PREZESA NOT

Serdecznie zapraszamy członków DOIIB oraz członków stowarzyszeń naukowo-technicznych z Dolnego Śląska na spotkanie z mgr inż. Wiktorem Piwkowskim, oficjalnym kandydatem do funkcji Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 14.11.2012 r. (środa) o godz. 14.00 w Sali 104 budynku NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu.

 

Kandydat jest inżynierem budownictwa i przez 2 kadencje w latach 2005 – 2012 pełnił funkcję Przewodniczącego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Podczas spotkania Pan Wiktor Piwkowski zaprezentuje swoje poglądy na wiele ważnych spraw interesujących inżynierów i techników różnych specjalności, którymi chciałby się zająć w przypadku wyboru na tę zaszczytną funkcję.  Niezwykle cenne będą wnioski i opinie przedstawiane mu przez uczestników spotkania.

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest zainteresowana owocną współpracą ze stowarzyszeniami zrzeszonymi w NOT, stąd nie jest jej obojętny rezultat wyborów Prezesa NOT. W naszym przekonaniu Pan Wiktor Piwkowski jest odpowiednim kandydatem do pełnienia tej funkcji, o czym będzie można się przekonać podczas osobistego z nim spotkania.

Spotkanie organizowane jest we współpracy z Panem Tadeuszem Nawracajem – Przewodniczącym Wrocławskiego Oddziału PZITB.