Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNE W ZGORZELCU (04.04.2013)

Przewodniczący Rady zaprasza Członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

przede wszystkim z powiatów lubańskiego i zgorzeleckiego do udziału w spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym,

organizowanym w ramach obchodów X-lecia DOIIB.

Spotkanie rozpocznie się w dniu 4 kwietnia 2013r. (czwartek) o godzinie 14.00

w hotelu PAWŁOWSKI przy ul. Reymonta 37 w Zgorzelcu.

Program spotkania w załączonym pliku do pobrania.