Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE SZKOLENIOWO-INTEGRACYJNE W STRZELINIE (24.05.2013)

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza Członków Izby przede wszystkim z powiatów oławskiego i strzelińskiego na spotkanie szkoleniowo-integracyjne, które odbędzie się 24 maja 2013r. (piatek) w hotelu MARIA ul. Wzgórze Parkowe 1 w Strzelinie.

Szczegółowy program spotkania i warunki uczestnictwa znajdują się w pliku do pobrania.