Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne w dniach 19-20.05.2017r

Uprzejmie informujemy, że zaproszenie na spotkanie szkoleniowo-integracyjne organizowane w dniu 19-20.05.2017r przez OZC w obwodzie Lubińskim znajduje się w zakładce “Szkolenia i konferencje”: https://www.dos.piib.org.pl/news/obwodowy-zespol-czlonkowski-rady-doiib-w-lubinie-zaprasza-na-spotkanie