Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z EKSPERTEM UDT 20.06.2017

Zapraszamy Członków DOIIB na spotkanie konsultacyjne z ekspertem Urzędu Dozoru Technicznego, które odbędzie się we wtorek 20 czerwca 2017 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu:

 

Temat spotkania: „Dozór techniczny na etapie eksploatacji urządzeń technicznych na terenie budowy”.

 

Wykład rozpoczynający spotkanie będzie zarejestrowany przez TV DOIIB. 

 

Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres e-mail: dos@dos.piib.org.pl lub telefonicznie 71-337-62-32 do godz. 13:00 dnia 20 czerwca 2017 r.