Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z EKSPERTEM ODNOŚNIE PRZEPISÓW P.POŻ.

Serdecznie zapraszamy Członków DOIIB na kolejne spotkanie konsultacyjne z ekspertem, które odbędzie się w środę 27 maja 2015 r. o godz. 16:00  w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.

 

Tematem spotkania będzie “Racjonalne stosowanie przepisów p.poż. w praktyce budowlanej”.  Konsultacje poprowadzi znakomity specjalista w tej dziedzinie –  mgr inż. Piotr Smardz. Poruszane na spotkaniu zagadnienia są obecne w działalności zawodowej większości inżynierów budownictwa.

Gwarantujemy, że czas przeznaczony na to spotkanie nie będzie czasem zmarnowanym.

 

Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres: dos@dos.piib.org.pl  lub telefonicznie: 71-337-62-32 do dnia 25 maja 2015.

 

Zachęcamy również do wcześniejszego, pisemnego zgłaszania pytań do prowadzącego spotkanie.