Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z EKSPERTEM 26.10.2016

Zapraszamy Członków DOIIB na spotkanie konsultacyjne z ekspertem, które odbędzie się w środę  26 października 2016 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.

Tematem spotkania będzie „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji w praktyce inżyniera budownictwa”.

Spotkanie poprowadzi specjalista w zakresie zamówień publicznych dr inż. Janusz Rybka. 

 

Wykład rozpoczynający spotkanie będzie zarejestrowany przez TV DOIIB. 

Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres e-mail: dos@dos.piib.org.pl  lub telefonicznie 71-337-62-32 do dnia 25 października 2016 r. 

O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zachęcamy również do wcześniejszego, pisemnego zgłaszania pytań do prowadzącej spotkanie na wyżej podany adres e-mailowy.