Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

SPOTKANIE KONSULTACYJNE Z EKSPERTEM (09.11.2016R.)

Zapraszamy Członków DOIIB na spotkanie konsultacyjne z ekspertem, które odbędzie się w środę  9 listopada 2016 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej siedziby DOIIB (IV piętro) przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu.
Tematem spotkania będzie „Okoliczności wyłączające odpowiedzialność zawodową w budownictwie”.

Spotkanie poprowadzi radca prawny DOIIB, mec. Ewa Karkut-Żabińska.

Wykład rozpoczynający spotkanie będzie zarejestrowany przez TV DOIIB.
Prosimy o zgłaszanie zamiaru udziału w spotkaniu na adres e-mail: dos@dos.piib.org.pl  lub telefonicznie 71-337-62-32 do dnia 8 listopada 2016 r.
O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zachęcamy również do wcześniejszego, pisemnego zgłaszania pytań do prowadzącej spotkanie na wyżej podany adres e-mailowy.