Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ŚLĄSKIE FORUM DROGOWNICTWA (29-30.06.2021)

W imieniu Polskiego Kongresu Drogowego – Komitetu Narodowego PIARC oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach zapraszamy na Międzynarodową Konferencję „Śląskie Forum Drogownictwa”, która odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2021 r., tym razem jeszcze w formule on-line. W tym roku tematem konferencji są „Innowacyjne i trwałe nawierzchnie drogowe”.

Konferencja dedykowana głównie innowacjom, nowym technologiom, rozwojowi w dziedzinie nawierzchni drogowych. W konferencji wezmą udział wybitni eksperci z Polski i Niemiec (Niemieckie Stowarzyszenie FGSV, Federalny Instytut Badawczy dróg BASt oraz Federalne Ministerstwo Transportu) z najnowszymi doświadczeniami drogowców w Niemczech, ale także eksperci z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Słowacja, Czechy, Węgry) i innych krajów PIARC.

Tematem wiodącym będą najnowsze rozwiązania i projekty badawcze na poziomie uczelni technicznych, Instytutów Badawczych i Administracji Drogowych.

Rejestracja jest otwarta i trwa do 28 czerwca.

Szczegóły dostępne są na stronie wydarzenia, aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy na stronie https://kongresdrogowy.pl/konferencja/155-slaskie-forum-drogowe-innowacyjne-i-trwale-nawierzchnie-drogowe