Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INZYNIERÓW BUDOWNICTWA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W ZAWODACH NARCIARSKICH W ISTEBNEJ (10.03.2024)

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do udziału w XVI Otwartych Zawodach Narciarskich ŚLOIIB w Kategorii Slalom-Gigant. Zawody odbędą się w dniu 10.03.2024 r. w Istebnej. Zgłoszenia przyjmowane są do 03.03.2024 r. na załączonej Karcie zgłoszenia. Udział członków innych izb okręgowych odbywa się na takich samych zasadach jak dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://www.slk.piib.org.pl/index.php/dla-czlonkow/konkursy-i-zawody/146-zawody-sportowe/666-zapraszamy-do-udzialu-w-xvi-otwartych-zawodach-narciarskich-w-kategorii-slalom-gigant-i-snowboard-10-marca-2024-istebna oraz w plikach do pobrania zamieszczonych poniżej.