Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

REJS STATKIEM PO ODRZE – LIMIT MIEJSC ZOSTAŁ WYCZERPANY

Uprzejmie informujemy, ze limit miejsc na REJS STATKIEM PO ODRZE w dniu 08.06.2024 r. został wyczerpany.