Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Rejs po Wrocławskim Węźle Wodnym (17.06.2023) – podsumowanie.

W związku z ogromnym zainteresowaniem członków Izby udziałem w rejsach po Wrocławskim Węźle Wodnym, już po raz dziesiąty, zorganizowany został całodniowy rejs statkiem „RUSAŁKA”. Przewodnikiem, tak jak na poprzednich rejsach, był dr inż. Leszek Budych – pasjonat budowli hydrotechnicznych i wybitny mówca, autor wielu publikacji z zakresu historii budownictwa inżynieryjnego.

W X rejsie po Wrocławskim Węźle Wodnym, który odbył się 17.06.2023 r., udział wzięło 80 osób. Uczestnicy mieli okazję spędzić sobotnie popołudnie na pogłębianiu wiedzy w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz poznać Wrocław z innej strony. Jubileuszowy rejs zaszczycili swoją obecnością: Prezes Krajowej Rady PIIB Mariusz Dobrzaniecki, Przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB Janusz Szczepański, prof. Jan Biliszczuk oraz prof. Antoni Szydło.  Mimo zapowiadanych opadów pogoda dopisała, a nawet na dłuższą chwilę zawitało słońce. Catering był znakomity, atmosfera świetna a zadowoleni uczestnicy szczęśliwie dopłynęli do celu.

Rejs został sfilmowany przez TVDOIIB, i reportaż wkrótce zostanie udostępniony na stronie https://tvdoiib.pl/ .

Organizatorem rejsu z ramienia Okręgowej Rady DOIIB był Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB inż. Marek Kaliński.