Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

REDAKCJA "ELEKTRO-INFO" ZAPRASZA NA SZKOLENIA

Redakcja Elektro.info zaprasza do udziału w dwóch szkoleniach:

10.12.2019r. Szkolenie OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE, EWAKUACJA LUDZI I ZWIERZĄT Z BUDYNKÓW ORAZ JEJ WSPOMAGANIE

• Opis środowiska pożarowego.
• Ewakuacja ludzi oraz zwierząt z budynku.
• Wymagania przepisów techniczno-prawnych.
• Drogi ewakuacji – wymagania i ograniczenia.
• Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne jako urządzenie przeciwpożarowe wspomagające ewakuację.
• Wymagania norm i przepisów techniczno-prawnych.
• Porównanie wymagań normy PN-EN1838:2005 oraz normy PN-EN 1838:2013.
• Rozmieszczanie opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
• Znaki ewakuacyjne oraz zasady ich rozmieszczania.
• Certyfikacja opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
• Ocena stanu technicznego oświetlenia awaryjnego i prowadzenie eksploatacji.
• Wymagania stawiane kablom i przewodom w zakresie reakcji na ogień wynikające
z rozporządzenia CPR, a wymagania normy N SEP-E 007.
• Źródła zasilania stasowane w oświetleniu awaryjnym i ewakuacyjnym, zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 60364-5-56:2010.
• Metodyka doboru źródeł.
• Zasady projektowania instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
• Dobór przewodów i ich zabezpieczeń stosowanych w instalacjach oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
• Zasady projektowania oświetlenia awaryjnego w tunelach komunikacyjnych.
• Najczęściej spotykane błędy w instalacjach oświetlenia awaryjnego.

28.11.2019r. Szkolenie DOBÓR PRZEWODÓW I KABLI ELEKTRYCZNYCH ORAZ ICH ZABEZPIECZEŃ

• Nagrzewanie się przewodów i dopuszczalne temperatury eksploatacji, Zwarcia i zasady ich obliczania, Obliczanie obciążeń długotrwałych dla odbiorów liniowych i nieliniowych
• Sposoby układania przewodów i metodyka wyznaczania długotrwałej dopuszczalnej obciążalności prądowej.
• Dobór przewodów ze względu na: wytrzymałość mechaniczną, długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność, warunki ochrony przeciwporażeniowej, warunki zwarciowe, spadek napięcia.
• Dobór zabezpieczeń przewodów, Dobór przewodów układanych równolegle oraz ich zabezpieczanie, Dobór przewodów oraz ich zabezpieczeń do obwodów przeciwpożarowych.
• Podstawowe projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych

Miejsce: Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34a, 04-081 Warszawa
Koszt udziału:
440 zł netto – dla prenumeratorów miesięcznika Elektro.info
590 zł netto – dla pozostałych uczestników

Zgłoszenia on-line na stronie: http://szkolenia.elektro.info.pl/zapisz-sie-na-szkolenie/