Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PUNKT INFORMACJI TECHNICZNEJ PIIB

Uprzejmie informujemy, że członkowie DOIIB mogą bezpłatnie korzystać z Punktu Informacji Technicznej PZiTB (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław – budynek NOT, pok. 106), w którym można skorzystać z norm technicznych i przepisów prawnych dotyczących budownictwa, dostosowywanych do wymagań Unii Europejskiej, w tym:

– Polskie Normy PN, PN-EN, PN ISO, PN-IEC

– Karty Katalogu Budownictwa KB

– Instrukcje, Aprobaty i Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydawane przez ITB

– normy i wytyczne techniczne projektowania

– Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie i Dzienniki Urzędowe resortu  budownictwa

 

Ponadto Punkt Informacji Technicznej prowadzi sprzedaż książki obiektu budowlanego i dziennika budowy.

 

Warunkiem bezpłatnego skorzystania z zasobów Punktu Informacji Technicznej jest okazanie aktualnego zaświadczenia o członkostwie w DOIIB.