Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU "INŻYNIER ROKU DOIIB 2010.

PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KONKURSU “INŻYNIER ROKU DOIIB 2010.

Więcej informacji tutaj