Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PROŚBA O ZGŁASZANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG TRANSGRANICZNYCH W INNYCH PAŃSTWACH

W związku z pracami Komisji Europejskiej zmierzającymi do identyfikacji barier, na jakie napotykają inżynierowie i przedsiębiorcy świadczący usługi transgraniczne i czasowe usługi budowlane w innych państwach członkowskich, zwracamy się z prośbą o wskazanie przypadków problemów, z którymi spotykali się Państwo, a które dotknęły polskich inżynierów zamierzających świadczyć usługi budowlane w innych Państwach UE.

Przekazanie wskazanych informacji nie wymaga podania danych osób dotkniętych problemami, ani przytoczenia konkretnych przepisów, jakie zostały naruszone przez organy innego Państwa. Prośba dotyczy zasygnalizowania samego zjawiska i problemu, z jakim mierzą się za granicą polscy inżynierowie i przedsiębiorcy, również jeśli dotyczy to np. uciążliwej dla usługodawcy transgranicznego praktyki administracyjnej.

Dla przykładu Ministerstwo Rozwoju i technologii podało problemy, jakie zostały wskazane podczas spotkania grupy ekspertów ds. implementacji dyrektywy usługowej:

  • problemy związane z delegowaniem pracowników, w tym pracowników będących obywatelami państw trzecich,
  • problemy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych w sektorze budowlanym,
  • problemy związane z dostępem do zamówień publicznych,
  • problemy związane z wymogami dodatkowej certyfikacji materiałów budowlanych,
  • problemy związane z wysokimi gwarancjami finansowymi.

Prosimy o przesłanie informacji o takich problemach pocztą elektroniczną na adres: dos@dos.piib.org.pl do 18.06.2023 r.