Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PROJEKT MAŁEJ NOWELIZACJI USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Rządowe Centrum Legislacyjne wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt zmiany ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw.  PIIB wraz z izbami okręgowymi może w ciągu zaledwie kilku dni zgłosić swoje uwagi do tego projektu. Stanowisko PIIB odnoście wielu niewłaściwych i szkodliwych zapisów projektu jest w przygotowaniu i będzie przekazane do Ministerstwa. W załączeniu zamieszczamy otrzymany projekt zmian w ustawie Prawo budowlane wraz z rządowym uzasadnieniem zapisów tego projektu. Prosimy o szeroką dyskusję w tej ważnej dla całego środowiska budowlanego sprawie i przesyłanie swoich uwag do biura izby.  Przypominamy, że tekst aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane jest dostępny na stronie internetowej PIIB http://www.piib.org.pl/akty-prawne-normy-topmenu-97