Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PROGRAMY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA Z DOSTĘPEM ONLINE

Szanowni Państwo!

Firma OXYCOM zwróciła się do DOIIB z ofertą zapewnienia członkom Izby bezpośredniego internetowego dostępu do pakietu programów z zakresu budownictwa, bez konieczności ich zakupu. Odpłatność dotyczy wyłącznie czasu korzystania z proponowanych aplikacji.

Warunkiem dostępu do oprogramowania jest wykupienie abonamentu w wysokości 1 zł miesięcznie (12 zł rocznie). Wysokość abonamentu, wynegocjowana przez Izbę, dotyczy wyłącznie członków DOIIB. 

Zgodnie z warunkami oferty, rozliczeniu podlega czas korzystania z aplikacji, przy czym nie jest konieczne instalowanie oprogramowania na własnym komputerze – można korzystać z firmowych serwerów OXYCOM, co pozwala na sprawne działanie programu nawet w przypadku starszego, mniej wydajnego sprzętu. Koszty abonamentu oraz koszty wynikające z rozliczenia czasu korzystania z oprogramowania ponosi  członek Izby.

Osoby zainteresowane korzystaniem z takiej formy dostępu do oprogramowania prosimy o zgłoszenia (imię i nazwisko, nr członkowski, kontakt – e-mail plus ewentualnie nr telefonu)  poprzez Internet: dos@dos.piib.org.pl

Więcej informacji na stronie oxysoft.pl/pakiet_budownictwo. Spis dostępnych programów oraz ceny ich tymczasowego użytkowania znajdą Państwo pod adresem: http://www.oxycom.pl/wp-content/themes/twentyeleven/docs/oxy24_cennik.pdf