Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PINB DLA MIASTA WROCŁAWIA ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia zaprasza do składania ofert na wykonanie w trybie wykonania zastępczego uregulowanego przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązku przeprowadzenia kontroli oraz sporządzenia ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego przy ul. Miłoszyckiej 11 we Wrocławiu.

Oferty należy składać do 11.03.2021 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego znajdują się w pliku do pobrania.