Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NAGRODA BRANŻOWA PASCAL 2019

Stowarzyszenie Polska Wentylacja już po raz V postanowiło uhonorować wiodące biura projektów  realizujące instalacje wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia budynków, przyznając za zrealizowane projekty specjalne branżowe nagrody – PASCAL 2019. Ideą Nagród PASCAL jest promowanie myśli inżynierskiej, wskazywanie dobrych wzorów, uhonorowanie osób i firm będących autorami instalacji za wyróżniające się koncepcje inżynierskie oraz rzetelność zawodową a także podkreślenie roli inżynierów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie projektowym i ich wkładu w dzieło budowlane. Do nagród PASCAL 2019 mogą zostać nominowane biura projektowe, które zaprojektowały instalacje w budynkach oddanych do użytku w latach 2017-2018. Zgłoszenia do nagrody może dokonać projektant, biuro projektowe oraz inni uczestnicy procesu budowlanego, za zgodą autorów projektów. Powołana przez Stowarzyszenie Kapituła Nagród wyłania laureatów, którzy zostają uhonorowani specjalnymi statuetkami. Kapituła ocenia walory koncepcji  projektowych, w szczególności rozwiązania wpływające na racjonalne użytkowanie energii komfort użytkowania budynków.

Szczegóły na www.nagrodapascal.pl