Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Normy SEP

W związku z podpisaniem umowy z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia i Wydawnictw Stowarzyszenia Elektryków Polskich  DOIIB ma możliwość udostępnić Państwu dostęp do norm wydawanych przez SEP. Aplikacja – NORMY SEP dostępna jest po zalogowaniu się w Strefie dla członków i wysłaniu wiadomości na podany adres adm@dos.piib.org.pl  z prośbą o nadanie indywidualnego kodu dostępu.

Po otrzymaniu Loginu i Hasła do aplikacji “Normy SEP” należy zalogować się  w “Strefie dla członków” , następnie należy wejść w zakładkę “Normy SEP” a następnie kliknąć link  “Kliknij aby przejść do strony logowania Normy SEP

W przypadku problemów prosimy o kontakt na podany powyżej  adres poczty elektronicznej lub kontakt telefoniczny z p. Ewą Ulicką tel: 71-337-62-63 w dniach pon-czwartek w godzinach 8.00-16.00.