Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BADMINTONA W KOŁOBRZEGU

III OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BADMINTONA W KOŁOBRZEGU.
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Inżynierów Budownictwa o puchar Przewodniczącego Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej OIIB. Turniej odbędzie się w Kołobrzegu, w dniach 24-25.05.2019 r.
Chętnych do udziału w turnieju członków DOIIB prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail : dos@dos.piib.org.pl. do dnia 17 kwietnia 2019 r.
W zgłoszeniu prosimy podać numer członkowski, numer telefonu, datę urodzenia, uzasadnienie zgłoszenia (dorobek sportowy, motywacja) – koniecznie z dopiskiem:
„ Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru członkowskiego oraz daty urodzenia organizatorowi turnieju tj. Zachodniopomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz działającemu w jej imieniu Panu Tadeuszowi Kanas e-mail:  t.kanas@fid.pl , celem wpisania na listę uczestników turnieju”.
W przypadku dużej liczby chętnych zostanie wybrana 3 lub 4-osobowa reprezentacja.

W załączeniu – Ramowy program organizacyjny dla zawodników.