Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OGŁOSZENIE – ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z potrzebą  poprawy komfortu pracy w pomieszczeniach budynku DOIIB  Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do składania ofert na opracowanie zadania p.t. „Koncepcja i projekt budowlany wykonania klimatyzacji (z regulacją tylko temperatury) w pomieszczeniach budynku DOIIB we Wrocławiu ul. Odrzańska 22 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz kosztorysem inwestorskim”.
Szczegółowe informacje w załączonym pliku.