Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OFERTA WYDAWNICTWA PIIB

Na prośbę Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o.  informujemy o możliwości pobierania w formacie pdf nowego wydania „Katalogu Inżyniera” edycji 2018/2019. Na stronie www.izbudujemy.pl/oferta jest zamieszczone e-wydanie wspomnianej publikacji, a także e-wydania „Przewodnika Projektanta” edycji 2018.

Pragnę również poinformować, że członkowie PIIB mogą składać zamówienia na „Przewodnik Projektanta” wydanie 1/2019, który dla członków Izby jest bezpłatny. Osoby, które są zainteresowane jego otrzymaniem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.izbudujemy.pl/formularze/przewodnikprojektanta/