Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OFERTA WYDAWNICTWA PIIB

Na prośbę Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o.  informujemy o możliwości pobierania w formacie pdf nowego wydania „Katalogu Inżyniera” edycji 2018/2019. Na stronie www.izbudujemy.pl/oferta jest zamieszczone e-wydanie wspomnianej publikacji, a także e-wydania „Przewodnika Projektanta” edycji 2018.

Pragnę również poinformować, że członkowie PIIB mogą składać zamówienia na „Przewodnik Projektanta” wydanie 1/2019, który dla członków Izby jest bezpłatny. Osoby, które są zainteresowane jego otrzymaniem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.izbudujemy.pl/formularze/przewodnikprojektanta/