Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI otrzymali

Osoba wyróżnionaNumer członkowskiData przyznania
1. Andrzej Pawłowski DOŚ/BO/0015/01 2017
2. Danuta Paginowska DOŚ/IS/4655/01 2017