Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH – KONFERENCJA

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w konferencji naukowo-technicznej: „OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH W ŚWIETLE WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH”, która odbędzie się w dniu 20.11.2014 r. w godz. 10.00-14.00, w budynku NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Program konferencji znajduje się w pliku do pobrania.
Niezbędne  jest potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 15.11.2014 r. na adres e-mail: sekretariat.pzitb@not.pl  lub telefonicznie 71 34-364-88.