Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBWODOWE ZESPOŁY CZŁONKOWSKIE SĄ NIEZASTĄPIONE

Po raz kolejny, powołane przez Radę DOIIB, Obwodowe Zespoły Członkowskie z powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego zorganizowały wspólne spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla członków naszej dolnośląskiej izby z tych powiatów. Spotkanie odbyło się w dniach 10-11 października 2014 r. w Dzierżoniowie, miało bardzo ciekawy program szkoleniowy i dużą liczbę uczestników. Opis przebiegu i refleksje organizatorów z tego spotkania zawarte są w załączonym sprawozdaniu. Zachęcamy delegatów na zjazd okręgowy DOIIB do podobnej aktywności i tworzenia w swoich powiatach Obwodowych Zespołów Członkowskich. Zasady działania takich zespołów zawarte są na stronie internetowej izby w zakładce: http://www.dos.piib.org.pl/informacje-ogolne6 .