Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBRADOWAŁO PREZYDIUM RADY

W dniu 26 stycznia 2012  r.  w sali konferencyjnej Izby we Wrocławiu odbyło się pierwsze  w tym roku posiedzenie Prezydium Rady DOIIB  z udziałem Przewodniczących pozostałych organów Izby oraz Radcy Prawnego DOIIB.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady DOIIB – Eugeniusz Hotała, który na wstępie przedstawił nowy schemat organizacyjny biura DOIIB. Prezydium podjęło uchwałę  o jego przyjęciu.
Podczas obrad Pan Janusz Szczepański,  skarbnik DOIIB,  omówił wstępny projekt budżetu Izby na 2012 r. Poinformował, że  wcześniej był on szeroko konsultowany na   spotkaniu w dniu 11 stycznia    z udziałem Przewodniczących wszystkich organów DOIIB oraz zainteresowanych członków Rady.
Przewodniczący Eugeniusz Hotała  przedstawił również wstępny  projekt  sprawozdania z działalności  Rady DOIIB za rok 2011 w część merytorycznej i zaapelował, by sprawozdania pozostałych organów Izby były przygotowane do dyskusji na najbliższe posiedzenie Rady, które planowane jest na dzień 8.02.2012 r.
W dalszej części obrad Pan Tadeusz Olichwer  omówił stan przygotowań  do XI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego DOIIB. Zaznaczył, że przygotowania przebiegają zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
Przewodniczący Eugeniusz Hotała poinformował,  że  Forum Inżynierskie w 2012 r planowane jest we wrześniu we Wrocławiu w innej niż dotychczas formie organizacyjnej. Z uwagi na duże koszty zakwaterowania wszystkich uczestników Forum (ponad 100) Izba nie będzie zapewniać im noclegów. 
Zasygnalizował też, że uroczysta Gala z okazji dnia Budowlanych, kończąca obchody 10-lecia Izby, będzie zorganizowana podobnie jak w ubiegłym roku, jednak w nieco innej oprawie i  w innym miejscu, np. w Operze lub Teatrze Polskim. Sprawa ta będzie przedmiotem różnych rozmów i ustaleń w najbliższym czasie.
Udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa „TARBUD 2012”, które odbędą się w dniach 16 -18 marca 2012 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu, omówiła Pani Grażyna Kaczyńska. Przedstawiła możliwość  prezentacji przez Izbę jednego wykładu na uroczystości otwarcia targów oraz zorganizowania cyklu wykładów w jednej z sal konferencyjnych na terenie hali. Cykl wykładów będzie obejmował  dwie sesje. Pierwsza dotyczyć będzie prezentacji osiągnięć członków DOIIB (ciekawe obiekty i realizacje), druga będzie odnosić się do zagadnień praktycznych.
W końcowej części posiedzenia Pan Andrzej Pawłowski przedstawił relację z wizyty w Bawarskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w czasie 20. jubileuszowego Dnia Inżyniera. Omawiane były też przygotowania do realizacji pierwszego internetowego szkolenia dla członków DOIIB, zaprezentowano plany spotkań jubileuszowych w kolejnych powiatach oraz stan prac legislacyjnych w sprawie zawodów regulowanych.