Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH

W dniach 9-10 listopada 2016 r. w Siemianowicach Śląskich odbędzie się II KONFERENCJA – OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH, organizowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach. Konferencja będzie miała charakter zawodowego szkolenia specjalistycznego i prowadzona będzie przez grono specjalistów z tej dziedziny budownictwa. Tematyka wykładów, karta zgłoszenia uczestnictwa oraz koszty uczestnictwa zawarte są w stosownym komunikacie konferencyjnym, który zamieszczony jest na stronie internetowej www.pzitb.katowice.pl . Członkowie DOIIB mogą otrzymać indywidualne dofinansowanie udziału w konferencji w wysokości 50% kosztów (lecz nie więcej niż 600 zł rocznie), na indywidualny wniosek, złożony do biura DOIIB przed konferencją. Zasady dofinansowania zawarte są w uchwale i regulaminie na stronie:  http://www.dos.piib.org.pl/informacje-ogolne5