Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NOWY NUMER CZASOPISMA "BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE"

Zachęcamy do lektury nowego numeru (2/2015) czasopisma „Budownictwo Dolnośląskie” , wydawanego przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Czasopismo dostępne jest przede wszystkim w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej http://www.dos.piib.org.pl/budownictwo-dolnoslaskie . Jest tam też możliwość lektury wszystkich 15 archiwalnych wydań tego czasopisma. Życzymy przyjemnej lektury i dzielenia się z nami opiniami i propozycjami zawartości tematycznej naszego czasopisma.