Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NOWY NUMER CZASOPISMA "BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE"

Ukazał się, drugi w tym roku, numer czasopisma DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”, w którym zaprezentowane są najciekawsze wydarzenia w naszym dolnośląskim środowisku samorządowym z ostatnich miesięcy. Przedstawione są wyniki wyborów do organów statutowych DOIIB oraz relacje z ostatnich i pierwszych posiedzeń okręgowej rady III i IV kadencji. Jak zwykle przedstawione są interesujące obiekty budowlane powstałe na Dolnym Śląsku. Jest też zaproszenie do zwiedzania kolejnych, niezwykłych zakątków naszego regionu. Zachęcamy do lektury tego czasopisma, dostępnego również w wersji elektronicznej na stronie internetowej DOIIB.