Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NOWE WYKŁADY W TELEWIZJI INTERNETOWEJ DOIIB

Zachęcamy gorąco do zapoznania się z treścią nowych wykładów, które dostępne są w naszej telewizji internetowej. Jest tam bardzo ciekawy wykład, dotyczący istoty praw autorskich w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa oraz wykład o stanie bezpieczeństwa na dolnośląskich budowach w roku 2015. Liczymy na to, że rozszerzana stale oferta wykładów i szkoleń będzie dobrze przyjęta przez naszych członków.  Oczekujemy  również na  uwagi dotyczące spraw prezentowanych w wykładach oraz zgłaszania tematyki, która powinna być przedmiotem kolejnych wykładów.