Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NOWE WYDANIE "KATALOGU INŻYNIERA"

„KATALOG INŻYNIERA” edycja 2012/2013 – katalog dla członków PIIB

Zamów bezpłatną publikację – wypełnij formularz!

„KATALOG INŻYNIERA” to kompleksowa, usystematyzowana baza informacji technicznych

o produktach, technologiach i usługach z rynku budowlanego.

Główne działy:

•materiały budowlane i wykończeniowe

 

•materiały instalacyjne

 

•sprzęt budowlany i transport

 

•oprogramowanie komputerowe

 

•firmy produkcyjne i wykonawcze

 

•nowości i technologie

„KATALOG INŻYNIERA” zawiera szczegółowe parametry techniczne materiałów konstrukcyjnych, hydro- i termoizolacyjnych, elewacyjnych i wykończeniowych. Zamieszczane są opisy produktów z branży pokryć dachowych, stolarki otworowej i bram, posadzek i nawierzchni, chemii budowlanej, urządzeń dźwigowych oraz sprzętu budowlanego. Kolejny duży dział jest poświęcony urządzeniom i materiałom stosowanych w instalacjach sanitarnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz elektrycznych.
W „KATALOGU INŻYNIERA” zamieszczamy także informacje o programach komputerowych wykorzystywanych przez m.in. konstruktorów, projektantów czy kosztorysantów.
Tak jak i w latach ubiegłych również i w tym roku firmy wykonawcze mają swoje miejsce
w naszej publikacji – dział Prezentacje firm. Jednak w nowej edycji zostanie on rozszerzony
o prezentacje firm produkcyjnych. Ponadto w tym roku będziemy również zamieszczać artykuły dotyczące nowych i ciekawych technologii budowlanych, a także zastosowania produktów w praktyce – w dziale Nowości i technologie.
„KATALOG INŻYNIERA” będzie zawierał ok. 500 stron, na których przedstawimy aktualną ofertę rynku budowlanego i instalacyjnego.

Publikacja zostanie wysłana wraz z miesięcznikiem „Inżynier Budownictwa”, na koszt wydawcy,
na przełomie 2012/2013 r.

Dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa katalog jest bezpłatny.

Ilość egzemplarzy jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiego składania zamówień
na publikację.

W celu złożenia zamówienia na katalog należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie: www.kataloginzyniera.pl