Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NOWE KURSY SZKOLENIOWE NA STRONIE INTERNETOWEJ PIIB

Biuro Krajowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa informuje, że na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dostępne są nowe kursy e-learningowe. Pełne zestawienie dostępnych kursów przedstawione jest w załączeniu. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych członków DOIIB do korzystania z tych szkoleń i dzielenia się uwagami o ich jakości oraz wskazywania nowych tematów szkoleń drogą internetową z Biurem DOIIB dos@dos.piib.org.pl .