Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NASZA IZBA W STATYSTYKACH

Jak co roku przedstawiamy w załączonej prezentacji PIIB informacje statystyczne o stanie liczebnym członków, podziale na specjalności oraz aktywności na portalu internetowym PIIB. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.