Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NAGRODA BRANŻOWA "PASCAL 2016"

Stowarzyszenie Polska Wentylacja  zaprasza Członków DOIIB do udziału w kolejnej edycji nagrody branżowej PASCAL 2016. Nagroda jest przyznawana za niestandardowe, wyróżniające się projekty wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia w budynkach. Ideą nagrody jest promowanie myśli inżynierskiej, wskazywanie dobrych wzorów, nagradzanie osób i firm za nieszablonowe koncepcje inżynierskie oraz rzetelność zawodową. Ideą nagród PASCAL jest również podkreślenie roli inżynierów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie projektowym i ich wkładu w dzieło budowlane. Do nagród PASCAL 2016 mogą być nominowani wyłącznie autorzy instalacji i to oni zostaną nagrodzeni statuetką, ale zgłoszenia może dokonać zarówno specjalista branżowy, architekt, jak i biuro projektowe oraz inni uczestnicy procesu budowlanego w tym organizacje branżowe. Zgłoszenia do nagrody są przyjmowane do 21 grudnia 2015 r.

 

Informacje dotyczące nagród i procedury zgłaszania: Pani Aleksandra Kuśmierczyk tel. 022 542 43 14, e-mail: pascal@wentylacja.org.pl

 

W pliku do pobrania – Zasady zgłoszenia projektu oraz formularz zgłoszenia.