Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

NAGRODA BRANŻOWA PASCAL 2020

NAGRODA BRANŻOWA PASCAL 2020

Stowarzyszenie Polska Wentylacja już po raz VI przyzna Nagrody Branżowe PASCAL za najciekawsze projekty instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Celem nagrody jest promowanie dobrych wzorów i docenianie myśli inżynierskiej. Podobnie jak w poprzednich edycjach uhonorowani zostaną projektanci, którzy mają w dorobku projekty z nowocześnie wykonaną instalacją wentylacji i klimatyzacji. Stowarzyszenie przyzna trzy nagrody główne oraz wyróżnienia. Do nagrody można zgłosić zmodernizowane lub nowe obiekty oddane do użytku w latach 2018-2019.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.nagrodapascal.pl