Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

MPEC S.A. KRAKÓW POSZUKUJE PROJEKTANTÓW W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ

W związku z dużą ilością realizowanych zadań inwestycyjnych, w tym również zadań posiadających dofinansowanie ze środków unijnych, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie zaprasza członków DOIIB – posiadających uprawnienia do projektowania zgodnie z Ustawą prawo budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – do współpracy poprzez zgłoszenie się do bazy danych Wykonawców MPEC S.A. w Krakowie.

W celu rejestracji w bazie Wykonawców MPEC S.A. Kraków należy skontaktować się z Panem Wojciechem Zygmuntem, nr.tel 12 646 52 65, mail: Wojciech.Zygmunt@mpec.krakow.pl