Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

MOSTOWCY ZAPRASZAJĄ NA REJS

Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Dolnośląski zaprasza wszystkich chętnych do udziału w 

 

VIII Rejsie Mostowców Dolnośląskich

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej http://mostydolnoslaskie-zmrp.pl/joomla/