Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

MISTRZOSTWA BRYDŻA SPORTOWEGO

Zapraszamy członków DOIIB do udziału w II Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodowych Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym. Turniej odbędzie się w dniach 17-18 maja 2013 r. w Centrum Konferencyjnym WP w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 9/13. Wpisowe do turniejów wynosi 30 zł od osoby. Organizator nie zapewnia noclegu i wyżywienia. Chętnych do udziału w turnieju członków DOIIB prosimy o zgłoszenia na adres e-mail: maz@maz.piib.org.pl oraz informacyjnie do DOIIB: dos@dos.piib.org.pl. Regulamin II Mistrzostw Polski Samorządów Zawodowych Zaufania Publicznego  w Brydżu Sportowym – w pliku do pobrania. 

Członkom DOIIB, którzy zajmą miejsca od I do III – zwracamy koszty noclegu i wyżywienia.
 
Warunkiem refundacji  jest uprzednie zgłoszenie uczestnictwa i uzgodnienie wysokości kosztów z DOIIB (tel. 071-337-62-32 lub e-mail: dos@dos.piib.org.pl). W przypadku dużej liczby chętnych wybierzemy czteroosobową reprezentację.

Zapraszamy do udziału w turnieju i życzymy sukcesów.