Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

MINISTER INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA ODPOWIEDZIAŁ NA PISMO PREZESA PIIB W SPRAWIE INSTALACJI WEWNĄTRZ BUDYNKÓW

Informowaliśmy niedawno o piśmie prezesa PIIB Andrzeja R. Dobruckiego do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawach związanych z projektowaniem i wykonywaniem instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku, jakie powstały po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Pozytywną odpowiedź z Ministerstwa IiB znalazła się na stronie internetowej PIIB   https://www.piib.org.pl/  i przedstawiamy ją niżej w załączeniu.