Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Międzynarodowy rynek pracy to współczesna konieczność – link do wykładu.

Na prośbę organizatora udostępniamy członkom DOIIB darmowy link do wykładu, który odbył się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w dniu 20.04.2023 pt. ”Międzynarodowy rynek pracy to współczesna konieczność”. Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi informacjami o standardach międzynarodowych w zarządzaniu budową, rynku pracy, profesjonalnym słownictwie technicznym, CV, headhunterach, referencjach, rekruterach oraz innych wymaganiach na rynku międzynarodowym.

Międzynarodowy rynek pracy to współczesna konieczność’ – Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (stpuk.org)