Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

MIĘDZYNARODOWY KONKURS DLA STUDENTÓW ARCHITEKTURY I URBANISTYKI „STRATEGICZNA WIZJA DLA MIASTA IRPIN”

W imieniu Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej zapraszamy studentów architektury i urbanistyki do udziału w  Międzynarodowym Konkursie „Strategiczna Wizja dla miasta Irpin – Horyzont Przyszlości”.

Podstawową ideą tego międzynarodowego konkursu architektonicznego  jest zbudowanie świeżego, twórczego, innowacyjnego, swobodnego i spontanicznego obrazu koncepcyjnego , bez zniekształceń zawodowych i ekonomicznych, na przyszłość, na rzecz odbudowy miasta zniszczonego przez inwazję rosyjską. Konkurs ma skłonić uczestników do myślenia i wyobrażenia sobie nowego miasta: głęboko zakorzenionego w swoich zwyczajach i tradycjach, ze swoim naturalnym, zrównoważonym, ekologicznym i zielonym środowiskiem, które aspiruje do wzmocnienia swojego statusu miasta szczęśliwego, miasta życia, pracy, odpoczynku, rekreacji, kultury, dobrego samopoczucia i pokoju.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://www.icausirpin.com/